Γραμμικό Αλφάδι Laser LM576LD της UNI-T, με πράσινη Δέσμη 16 ακτίνων 3D

mobile