Φυγόκεντρο Βεντιλατέρ διπλής αναρρόφησης “BAHCIVAN” τύπου σαλίγκαρος, ισχύος 85W και δυνατότητας παροχής αέρα 800m3/h.

mobile