Φυγόκεντρο Βεντιλατέρ διπλής αναρρόφησης “BAHCIVAN” τύπου σαλίγκαρος, ισχύος 400W και δυνατότητας παροχής αέρα 2200m3/h.

mobile