Φυγόκεντρο Βεντιλατέρ διπλής αναρρόφησης “BAHCIVAN” τύπου σαλίγκαρος, ισχύος 217W και δυνατότητας παροχής αέρα 1300m3/h.

mobile