Φωτοκύτταρο Ορθογώνιου Τύπου – Πομποδέκτη 12m 12-24V DC Push-pull M8 Connector – Delta PS-R Series

mobile