Φωτοκύτταρο Επίπεδου Τύπου – Πομποδέκτη 1m 12-24V DC NPN Delta – PS-F Series

mobile