Φωτοκύτταρο Κυλινδρικού Τύπου – Πομποδέκτη 5m 12-24V DC M12 Connector – Delta PS-M Series

mobile