Φωτοκύτταρο Κυλινδρικού Τύπου – Πομποδέκτη 5m 12-24V DC Καλώδιο 2m – Delta PS-M Series

mobile