Φωτοκύτταρο Κυλινδρικού Τύπου – Απευθείας 5-300mm 12-24V DC M12 Connector – Delta PS-M Series

mobile