Φωτοκύτταρο Ορθογώνιου Τύπου – Απευθείας 5-100mm 12-24V DC PNP – Delta PS-R Series

mobile