Φωτοκύτταρο Ορθογώνιου Τύπου – Απευθείας 5-100mm 12-24V DC NPN – Delta PS-R Series

mobile