Φωτοκύτταρο Ορθογώνιου Τύπου – Απευθείας 5-300mm 12-24V DC Push-pull M8 Connector – Delta PS-R Series

mobile