Φωτοκύτταρο Επίπεδου Τύπου – Απευθείας 5-50mm 12-24V DC Push-pull – Delta PS-L Series

mobile