Φωτοκύτταρο Επίπεδου Τύπου – Απευθείας 5-50mm 12-24V DC NPN Delta – PS-F Series

mobile