Φωτοκύτταρο Ορθογώνιου Τύπου – Ανακλαστήρα 4,2m 12-24V DC Push-pull M8 Connector – Delta PS-R Series

mobile