Φωτοκύτταρο Κυλινδρικού Τύπου – Ανακλαστήρα 4,2m 12-24V DC M12 Connector – Delta PS-M Series

mobile