Φωτοκύτταρο Επίπεδου Τύπου – Ανακλαστήρα 1m 12-24V DC Push-pull – Delta PS-L Series

mobile