Κυλινδρικό Φωτοκύτταρο AC τύπου Ανάκλασης (Diffuse) – 100mm, 20-250V AC, SCR NO, Καλώδιο – PA18 Series (Πλαστικό σώμα)

mobile