Κυλινδρικό Φωτοκύτταρο τύπου Ανάκλασης επί αντικειμένου (Diffuse) – 5cm-1m, 10-30VDC, PNP, Καλώδιο – PA18 Series

mobile