Κυλινδρικό Φωτοκύτταρο τύπου Ανάκλασης επί αντικειμένου (Diffuse) – 5cm-1m, 10-30VDC, NPN, Καλώδιο – PA18 Series

mobile