Κυλινδρικό Φωτοκύτταρο τύπου Ανάκλασης επί αντικειμένου (Diffuse) – 3-40cm, 10-30VDC, NPN, Καλώδιο – PA18 Series

mobile