Κυλινδρικό Φωτοκύτταρο τύπου Ανάκλασης επί αντικειμένου (Diffuse) – 3-40cm, 10-40VDC, NPN, Καλώδιο – EO1804… Series (Μεταλλικό)

mobile