Κυλινδρικό Φωτοκύτταρο AC τύπου Ανάκλασης “Diffuse” – 400mm (fix), 20-250V AC, SCR NO, Βύσμα Μ12 – PA18 Series (Πλαστικό σώμα)

mobile