Κυλινδρικό Φωτοκύτταρο AC τύπου Ανάκλασης (Diffuse) – 200mm, 20-250V AC, SCR NC, Καλώδιο – PA18 Series (Πλαστικό σώμα)

mobile