Κυλινδρικό Φωτοκύτταρο AC τύπου Ανάκλασης “Diffuse” – 400mm ρυθμιζόμενο, 20-250V AC, SCR NO, Καλώδιο – PA18 Series (Μεταλλικό σώμα)

mobile