Φλοτεροδιακόπτης ALPISENS ERH 01-04-1 οριζόντια στήριξη | Ονομαστική πίεση 40bar και βαθμός στεγανώτητας IP 66/68

mobile