Ετικέτα σήμανσης για βάση Schrack YRS50004

mobile