Επιτηρητής ύπαρξης υγρών Kronos Aqua Stop AS1 Octal, για προστασία από ξηρά λειτουργία | Τροφοδοσία 230V AC, Ευαισθησία 15 ΚΩ, Max. ρεύμα επαφών 10A

mobile