Ελεγκτής Στάθμης Υπερήχων (Ultrasonic Level meter) Sure ULM-05, Απόσταση 5m, 220Vac

mobile