Ελεγκτής Μπαταρίας αυτοκινήτου 12V και μίζας 12/24V Uni-T UT673A

mobile