Ελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DTK τύπου Panel, DTK-9696-R01 (96x96mm). Μια κύρια έξοδος ρελέ | 1 ρελέ alarm

mobile