Ελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DTK τύπου Panel, DTK-9696-C02 (96x96mm). Μια κύρια έξοδος 4..20mA | 2 ρελε alarm

mobile