Ελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DTK τύπου Panel, DTK-9696-C01 (96x96mm)

mobile