Ελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DTK τύπου Panel, DTK-7272-C12 (72x72mm). Μια κύρια έξοδος 4..20mA | 2 ρελε alarm | RS485 ModBus

mobile