Ελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DTK τύπου Panel, DTK-4896-V01 (48x96mm). Μια κύρια έξοδος SSR 14V DC | 1 ρελέ alarm

mobile