Ελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DTK τύπου Panel, DTK-4896-R01 (48x96mm)

mobile