Ελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DTK τύπου Panel, DTK-4896-R01 (48x96mm). Μια κύρια έξοδος ρελέ | 1 ρελέ alarm

mobile