Ελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DTK τύπου Panel, DTK-4896-C12 (48x96mm). Μια κύρια έξοδος 4..20mA | 2 ρελε alarm | RS485 ModBus

mobile