Ελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DTK τύπου Panel, DTK-4896-C01 (48x96mm). Μια κύρια έξοδος 4..20mA | 1 ρελε alarm

mobile