Ελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DTK τύπου Panel, DTK-4848-V02 (48x48mm). Μια κύρια έξοδος SSR 14V DC | 2 ρελέ alarm

mobile