Ελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DTK τύπου Panel, DTK-4848-V01 (48x48mm). Μια κύρια έξοδος SSR 14V DC | 1 ρελέ alarm

mobile