Ελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DTK τύπου Panel, DTK-4848-R01 (48x48mm). Μια κύρια έξοδος ρελέ | 1 ρελέ alarm

mobile