Ελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DTK τύπου Panel, DTK-4848-C02 (48x48mm). Μια κύρια έξοδος 4..20mA | 2 ρελε alarm

mobile