Ελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DT3 τύπου Panel, DT360VA (96x96mm). Μια κύρια έξοδος SSR 14V DC | 2 ρελέ alarm

mobile