Ελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DT3 τύπου Panel, DT360CA (96x96mm). Μια κύρια έξοδος 4…20mA | 2 ρελέ alarm

mobile