Ελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DT3 τύπου Panel, DT340VD-0200 (48x96mm). Τροφοδοσία 24V DC | Μια κύρια έξοδος SSR 14V DC | 2 ρελέ alarm | RS485 ModBus

mobile