Ελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DT3 τύπου Panel, DT340VA (48x96mm). Κύρια έξοδος SSR 14V DC | 2 ρελέ alarm

mobile