Ελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DT3 τύπου Panel, DT340LA (48x96mm). Κύρια έξοδος 0-10V | 2 ρελέ alarm

mobile