Ελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DT3 τύπου Panel, DT340CA (48x96mm). Κύρια έξοδος 4…20mA | 2 ρελέ alarm

mobile