Ελεγκτές Θερμοκρασίας DELTA σειρά DT3 τύπου Panel, DT330VA (72x72mm). Μια κύρια έξοδος SSR 14V DC | 2 ρελέ alarm

mobile